entsenden

entsenden = vyslat, delegovat

(nepravidelné sloveso: entsandte/entsendete, h. entsand/entsendete)

příklady z praxe:

Die Regierung entsandte Delegierte zum Kongress der Europäischen Union. Vláda vyslala delegáty na kongres Evropské unie.

Die Firma entsandte Unterhändler, um die Verträge vorzubereiten. Firma vyslala vyjednávače k přípravě smlouvy.