Entschlossenheit

Entschlossenheit (die) = rozhodnutí

příklady z praxe:

Es geht um seine Entschlossenheit. Jde o jeho rozhodnutí.

In der Entschlossenheit betrachtest du alle Möglichkeiten. Při rozhodnutí uvažuj o všech možnostech.