entitlement

entitlement = nárok, oprávnění

příklady z praxe:

my entitlement to a refund - můj nárok na náhradu

You lose your entitlement to benefit when you start work. Ztratíte nárok na dávku, když začnete pracovat.

Managers have generous leave entitlement. Manažeři mají nárok na štědrou dovolenou.