entflammen

entflammen = zapálit, vzplanout, nadchnout

                        (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Das Gasgemisch hat sich entflammt. Směs plynů se vznítila.

Der Gedanke der Freiheit entflammte das Volk. Myšlenka svobody nadchla lidi.

in Liebe entflammen - rozvášnit se láskou