Empörung

Empörung (die) = odpor, rozhořčení, nevole

příklady z praxe:

Sie war voller Empörung. Byla plná rozhořčení.

Die Empörung der Arbeiter wurde blutig niedergeschlagen. Odpor pracovníků byl krvavě potlačen.

Seine taktlosen Bemerkungen riefen allgemein Empörung hervor. Jeho netaktní poznámky vyvolaly všeobecné rozhořčení.