empfindlich

empfindlich = vnímavý, citlivý, choulostivý

základní fráze:

empfindlich auf eine Änderung reagieren - citlivě reagovat na změnu

příklady z praxe:

ein empfindliches Nervensystem - citlivý nervový systém

Warum reagierst du so empfindlich? Proč reaguješ tak citlivě?

Dazu benötigt man ein empfindliches Messgerät. To vyžaduje citlivé měřící zařízení.