einschüchtern

einschüchtern = zastrašit, zakřiknout

                             (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Ich lasse mich durch seine Drohungen nicht einschüchtern.  Nenechám se zastrašit výhružkami.

ch werde nicht zulassen, dass jemand einschüchtern. Nenechám se nikým zastrašit.