einfordern

einfordern = vymáhat (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

von jemandem Geld einfordern - od někoho vymáhat peníze