eindrucksvoll

eindrucksvoll = působivý, efektivní

příklady z praxe:

Dies war eine wirklich eindrucksvolle Präsentation. To byla opravdu působivá prezentace.

ein eindrucksvolles Bauwerk - impozantní budova