ehrenwert

ehenwert = čestný, vážený

příklady z praxe:

ein ehrenwerter Beruf - čestné povolání

Darüber hinaus würden wir ein Ende des Konflikts durch eine ehrenwerte Schlichtung begrüßen.Kromě toho by nás potěšilo ukončení konflifktu čestným smírem.