edgy

edgy = nervózní, podrážděný

příklady z praxe:

Why are you so edgy? Proč jsi tak nervózní?

Their relationship has always been edgy. Jejich vztah byl vždy nervózní.