ease

ease = snadnost, lehkost, pohoda (podstatné jméno)

            zmírnit, ulevit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

ease up on the gas - ubrat plyn

ease the tensions - zmírnit napětí

příklady z praxe:

a life of luxury and ease - život v luxusu a v pohodě

We were unable to ease their suffering.Nebyli jsme schopni zmírnit jejich utrpení.