dye

dye = barva, barvivo

           barvit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

She dyed her hair. Obarvila si vlasy.

příklady z praxe:

purple dye - fialová barva

I want dye a dress green. Chci obarvit šaty zeleně.