dusky

dusky = temný, šerý

příklady z praxe:

in the dusky depths of the dungeon - v temných hlubinách podzemí

in the dusky firelight - v temné záři ohně

dusky light came from a small window - temné světlo vycházelo z malého okna