durchbrechen

durchbrechen = rozlomit, přelomit, prorazit

nepravidelné sloveso: brach/durch, h. durchbrochen)

základní fráze:

die Stille (durch) brechen - prolomit ticho

dünnes Eis durchbrechen - prolomit tenký led

příklady z praxe:

Kannst du Brot durchbrechen? Můžeš rozlomit chleb?

Arbeitsplatten ist durchgebrochen. Deska stolu je rozbitá.