drohen

drohen = hrozit, vyhrožovat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

jemenandem mit einer Strafe drohen - hrozit někomu pokutou

příklady z praxe:

Meine Frau droht mir mit der Scheidung. Moje žena mě hrozí rozvodem.

Er hat mir gedroht. On mi vyhrožuje.