drench

drench = zmáčet, promočit

příklady z praxe:

drench to the skin - promočený na kůži

We were drenched by the sudden rainstorm. Byli jsme promočeni náhlou bouřkou.