Drang

Drang (der) = pud, touha, nutkání

příklady z praxe:

unstillbaren Drang nach Freiheit - neuhasitelná touha po svobodě

der Drang nach Emanzipation - touha po emancipaci

Dieser Drang kann knapp reduzieren. Toto nutkání lze stěží omezit.