dragon

dragon = drak, fúrie, megera

příklady z praxe:

His wife is a real dragon. Jeho manželka je opravdová fúrie.