doll

doll = panenka, loutka

příklady z praxe:

My aunt collects porcelain dolls. Moje teta sbírá porcelánové panenky.

You're such a doll. Jsi jako panenka.