dodge

dodge = úskok, trik (podstatné jméno)

               vyhnout se, uskočit

základní fráze:

dodge the draft - vyhnout se odvodu

příklady z praxe:

He dodged the first punch but was hit by the second. Vyhnul se první ráně, ale byl zasažen za sekundu.

She accused him of dodging his responsibilities as a parent. Obvinila ho, že se vyhýbal svým povinnostem rodiče.