disheveled

disheveled = rozcuchaný, neupravený

příklady z praxe:

He went to dinner disheveled. Šel na večeři neupravený

disheveled hair - rozcuchané vlasy