disgust

disgust = hnus, odpor (podstatné jméno)

                 znechutit, otrávit (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

She shook her head in disgust when I described the scene. Zavrtěla znechuceně hlavou, když jsem popsala scénu.

She's a vegetarian because the idea of eating meat totally disgusts her. Je vegetariánka, protože myšlenka jíst maso se jí úplně hnusí.

She was disgusted by your behaviour. Byla znechucena tvým chováním.