discover

discover = objevit, odkrýt, vypátrat (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Who discovered Australia? Kdo objevil Austrálii?

She discovered that her husband had an affair. Objevila, že její manžel měl aféru.

I just discovered new café near my house. Právě jsem objevila novou kavárnu nedaleko mého domova.