dig up

dig up = vykopat, vyhrabat

                (nepravidelné sloveso: dug up, dug up)

základní fráze:

dig up the hatchet  - vykopat válečnou sekeru

příklady z praxe:

I dug up an old box in the garden. Vykopal jsem starou krabici na zahradě

We will have to dig that tree up. Budeme muset vykopat ten strom.