diffamieren

diffamieren = pomlouvat, poškodit pověst, hanobit

                        (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Eine Person darf nicht allzu sehr diffamiert werden. Osoba by neměla být příliš pomlouvána.

jemanden politisch diffamieren - někomu politicky poškodit pověst