deuten

deuten = ukazovat, vykládat, interpretovat

                 (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Diese Frau weiß, wie man Träume zu deuten. Tato paní ví, jak vykládat sny.

Lassen sie die Zukunft deuten? Nechali jste si vyložit budoucnost?