deny

deny = popřít, odmítnout, zavrhnout

(pravidelné sloveso: denied, denied)

základní fráze:

deny access  - odmítnout přístup

příklady z praxe:

It is hard to deny a child.  Je to těžké zavrhnout dítě.

to deny a petition - odmítnout petici

The police deny that racism is a problem.  Policie popírá, že rasismus je problém.