denkbar

denkbar = myslitelný, možný

použití v praxi:

Etwas ist nicht, durchaus denkbar. Něco, co není zcela vyloučeno.

Das wäre eine denkbare Lösung. To bylo možné řešení.