defeat

defeat = porazit, přemoci, zvítězit

základní fráze:

crushing defeat - drtivá porážka

suffer a defeat - utrpět porážku

příklady z praxe:

This accident has defeated all his hopes of winning. Tato nehoda porazila všechny jeho naděje na výhru.

We must be ready to defeat our enemies in battle. Musíme být připraveni porazit své nepřátelé v bitvě.

Scientists from around the world are working to defeat the disease. Vědci z celého světa se snaží přemoci chorobu.