damn

damn =  hergot! sakra! krucinál!  (citoslovce)

               zatraceně, proklatě (příslovce)

               proklít, zatratit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Damn it!  Do háje!

I don't a damn about it! Je mi to fuk (jedno)!

příklady z praxe: 

I'm going to do it, damn the consequences.  Udělám to, k čertu s následky.

He damned them for their stupidity. Proklínal je za jejich hloupost.