crony

crony = kumpán, kamarád (hovorový výraz)

příklady z praxe:

He often drinks with his cronies. Často pije se svými kamarády.

His cronies helped him commit the crime. Jeho kumpáni mu pomohli spáchat zločin.