crash

crash = havárie, rána, krach (podstatné jméno)

              havarovat, narazit

základní fráze:

stock market crash - krach na burze

He had a car crash.  Naboural auto.

příklady z praxe:

We listened to the waves crashing against the shore. Poslouchali jsme vlny narážející na břeh.

Their car crashed into a guardrail. Jejich vůz narazil do zábradlí.

A pilot who survived the crash of his plane. Pilot, který přežil havárií svého letadla.