cranky

cranky =výstřední mrzutý, potrhlý

příklady z praxe:

a cranky old truck - výstřední nákladní auto

He was cranky after eight hours of working. Byl mrzutý po osmi hodinách práce.

Why are you so cranky today? Proč jsi dnes tak mrzutý?