cramp

cramp = křeč (podstatné jméno)

               přistřihnout křidélka, omezit

příklady z praxe:

The swimmer got cramp and drowned. Plavec dostal křeč a utopil se.

The new regulations may cramp the company's financial growth. Nová pravidla mohou omezit finanční růst společnosti.

The medication may cause abdominal cramping. Léky mohou způsobit bříšní křeč.