cozy

cozy = útulný, pohodlný, příjemný

základní fráze:

The room has a cosy feel. Pokoj působí útulným dojmem.

příklady z praxe:

We had a cozy dinner with the whole family. Měli jsme příjemnou večeři s celou rodinou.

a cozy chair next to the fireplace - útulné křeslo u krbu 

the cozy relationship between government agencies and private industry - příjemný vztah mezi vládními agenturami a soukromým sektorem