cover

cover = krytí, úkryt, skrýš

              zakrýt,  přikrýt, krýt někoho

              (pravidelné sloveso)

základní fráze:

cover agent - tajný agent

cover costs - ekonomicky pokrýt náklady

příklady z praxe:

John's farm covering more than 100 acries. Johnova farma pokrývá víc než 100 akrů.

tables covered with white linen - stoly pokryté bílými ubrusy