conspirator

conspirator = spiklenec

příklady z praxe:

The conspirators who had planned to kill the King. Spiklenci, kteří plánovali zabít krále.

Conspirators are tortured to death. Spiklenci jsou mučeni k smrti.