confess

confess = přiznat se, doznat se, vyzpovídat se

                 (pravidelné sloveso)

základní fráze:

I must confess that ...  - Musím přiznat, že...

confess one's love to somebody - vyznat lásku někomu

příklady z praxe:

I must confess that I haven't read the book. Musím přiznat, že jsem nečetl tu knihu.

He confessed after being questioned.  Přiznal se po výslechu.

He confessed his sins. Vyzpovídal se ze svých hříchů.