conclude

conclude = usoudit, dojít k závěru (pravidelné sloveso)

základní fráze:

conclude a contract - uzavřít smlouvu

příklady z praxe:

conclude a peace treaty - uzavřít mírovou dohodu

The jury concluded that the defendant was innocent. Porota dospěla k závěru,  že obviněný je nevinen.

By your smile I conclude that the news is good. Podle tvého usměvu usuzuju, že ta zpráva je dobrá.