comparison

comparison = srovnání, porovnání, přirovnání

základní fráze:

draw a comparison - porovnat

in comparison to something - ve srovnání s něčím

příklady z praxe:

no comparison between the two books - žádné srovnání mezi oběma knihami

There are no previous statistics for comparison. K dispozici nejsou žádné předchozí statistiky pro porovnání.