chickadee

chickadee = sýkora

příklady z praxe:

If it had wings, it would have been a goldfinch or a chickadee. Pokud by měl křídla, byl by to stehlík nebo sýkora.