cheat

cheat = podvést, ošidit, napálit, švindlovat

            (pravidelné sloveso)

základní fráze:

cheat of somebody (hovorový výraz) - být někomu nevěrný

Don't try to cheat me.  Nepokoušej se mě napálit.

příklady z praxe:

He cheats at cards. Podvádí v kartách.

He was cheating his wife. Podváděl svou ženu.