charming

charming = okouzlující, půvabný, roztomilý

základní fráze:

She's a charming girl.  Je to okouzlující dívka.

příklady z praxe:

a charming little café by the sea - okouzlující kavárnička u moře

a children's book with charming illustration - dětská kniha s okouzlující ilustrací

He can be charming when he wants something. Umí být okouzlující, když něco chce.