certainly

certainly = jistě, určitě, rozhodně

základní fráze:

certainly not - určitě ne

příklady z praxe:

I certainly agree. Rozhodně souhlasím.

He certainly rides very well. Určitě jezdí velmi dobře.

You certainly join us. Určitě se k nám přidejte.