canny

canny = chytrý, mazaný, prohnaný

základní fráze:

be canny = být mazaný

příklady z praxe:

She’s a canny lass. Je chytrá holka.

a canny lawyer - chytrý právník