bustle

bustle = shon, ruch (podstatné jméno) 

               pobíhat, chvátat (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

She was bustling about in the kitchen. Pobíhala v kuchyni.

the bustle of modern life - shon moderního života