bunt

bunt = barevně, pestře (příslovce)

            barevný, pestrý, rozmanitý (přídavné jméno)

základní fráze:

Dort geht es bunt zu! Tam je živo!

použítí v praxi:

bunter Schmetterling - barevný motýl

Hast du die bunte Blunte wirklich eingekauft? Skutečně sis koupila tu pestrou halenku?