Bündnis

Bündnis (das) = spojenectví, pakt, aliance

příklady z praxe:

ein breites Bündnis gegen den Terrorismus - široká aliance proti terorismu

ein militärisches Bündnis zwischen den Großmächten - vojenský pakt mezi velmocemi