buhlen

buhlen = usilovat, ucházet se, dvořit se

                 (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

um die Gunst der Wählerschaft buhlen - soupeří o pozornost voličů

Der Junge bulht das Herz von dem Mädchen. Chlapec usiluje o srdce dívky.

Der Schauspieler buhlt um die Gunst des Publikums. Herec usiluje o úspěch publika.